Smiley face

Faculty of Education
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Management Information System for Faculty of Education Roi Et Rajabhat University

ลืมรหัสผ่าน ?

ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบสำหรับ นักศึกษา


ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ในแต่ละส่วน ผู้ใช้งานระบบจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าสู่หน้าจอในการ Login เข้าใช้งานระบบแล้ว ควรดูคำแนะนำในการใช้งานระบบเพื่อให้เกิดประสิทภาพในการใช้งานระบบ

- ให้ผู้ใช้งานใส่ "ชื่อผู่ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" เพื่อเข้าใช้งานระบบ
- หาก "ชื่อผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือน
- หากไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยใช้ "ชื่อผู้ใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ที่มี กรุณาติดต่อผู้พัฒนาระบบ


Faculty of Education

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
โทรศัพท์ : -

Information System

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Management Information System for Faculty of Education Roi Et Rajabhat University

Web Master

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : อาจารย์ประเสริฐ สุทธิประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด